Mēs rūpējamies par Jūsu personas datiem un šajā politikā izskaidrojam, kā tiek apstrādāti fizisko personu dati tīmekļa vietnē https://dinsberga.lv (turpmāk – “Vietne”).
Kādu informāciju mēs ievācam un kādiem mērķiem?
  • Ja Jūs sazināties ar mums, izmantojot Vietnē pieejamo saziņas formu, mēs lūdzam tajā norādīt vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, telefona numuru. Jūs varat norādīt arī daļu no šīs informācijas. Šī informācija ir mums nepieciešama, lai mēs varētu sazināties ar Jums atbildes sniegšanai.
  • Ja Jūs piesakāties uz konsultāciju pie mums, izmantojot Vietnē pieejamo pieteikšanās formu, mēs lūdzam tajā norādīt vārdu, uzvārdu, valsti, e-pasta adresi, telefona numuru, piezīmes. Šī informācija ir mums nepieciešama, lai sazinātos ar Jums par konsultācijas laiku, pierakstītu konsultācijai un sazinātos, ja kādu iemeslu dēļ plānotais konsultācijas laiks jāpārceļ. Klīnika var sazināties ar Jums elektroniski informējot par klīnikā pieejamajiem pakalpojumiem.
  • Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgus risinājumus, lai nodrošinātu Vietnes darbību, funkcionalitāti, kā arī, lai veiktu Vietnes un mūsu darbību analīzi.
Personas datu iesniegšana ir brīvprātīga. Ja Jūs nesniegsiet personas datus, pastāv iespēja, ka mēs nevarēsim izpildīt iepriekš norādītos mērķus. Piemēram, ja jūs nesniegsiet informāciju, kas saziņas formā norādīta kā obligāta, mēs nevarēsim sniegt atbildi uz Jūsu iesniegto jautājumu.
Uz kāda tiesiska pamata mēs apstrādājam personas datus un cik ilgi tie tiks glabāti?
Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (a) apakšpunktu (jūsu piekrišana) un (f) apakšpunktu (mūsu leģitīmās intereses). Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu Vietnes un pakalpojumu attīstīšana, mūsu īpašuma un likumīgo interešu aizsardzība.
Personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem šie dati tika ievākti, ja vien tiesību akti neparedz ilgāku glabāšanas laiku.
Kam mēs izpaužam personas datus?
Mēs varam izpaust personas datus šādām saņēmēju kategorijām:
  • Pakalpojumu sniedzēji. Mēs varam izpaust personas datus sabiedrībām, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem.
  • Ārstniecības personas. Gadījumos, kad mēs ievācam informāciju terapijas iespējamības izvērtēšanai, mēs varam piesaistīt ārstniecības personas tās izvērtēšanai.
  • Citas personas, ja to prasa tiesību akti. Var būt gadījumi, kad mums ir pienākums atklāt personas datus citām personām, lai ievērotu tiesību aktu prasības vai atbildētu uz valsts vai pašvaldības iestādes pieprasījumu.
  • Citas personas, ja tas ir nepieciešams mūsu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, valsts policija.
  • Citas personas ar Jūsu piekrišanu. Mēs varam nodot informāciju par Jums trešajām personām, ja Jūs esat piekrituši šādai nodošanai vai lūguši to veikt.
Kā mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgus risinājumus?
Sīkdatnes ir mazi datu faili, ko tīkla serveris nosūta uz tīkla pārlūkprogrammu, kas saglabā informāciju Jūsu datorā, tālrunī vai citā ierīcē, kad Jūs piekļūstat Vietnei. Tās ļauj atpazīt Jūs dažādās mājaslapās, pakalpojumos, ierīcēs un pārlūksesijās.
Jūs varat konfigurēt savu pārlūku, lai tas apstiprina visas sīkdatnes, noraida visas sīkdatnes vai paziņo Jums, kad tiek sūtīta sīkdatne. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tāpēc pārbaudiet savas pārlūkprogrammas izvēlni “palīdzība”, lai uzzinātu, kā mainīt izvēli attiecībā uz sīkdatnēm. Lūdzam ņemt vērā, ka sīkdatņu deaktivizēšana var ietekmēt Jūsu spēju izmantot Vietni vai tās daļas.
Mēs izmantojam Google Analytics, Google Ads, Facebook pakalpojumus, kuros tiek izmantotas sīkdatnes. Šos pakalpojumus mums nodrošina Google Inc., adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Google Analytics pakalpojumu mēs izmantojam nolūkā analizēt un pilnveidot mūsu Vietni. Iegūtā statistika ļauj mums uzlabot pakalpojumus. Mēs izmantojam Google AdWords, lai izvērtētu mūsu mārketinga aktivitāšu lietderību.
Papildu informāciju par datu aizsardzību skatīt šeit: https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=lv. Kad personas dati tiek nosūtīti uz ASV, Google ievēro Privātuma Vairoga programmas principus.
Papildu informāciju par datu aizsardzību skatīt šeit: https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=lv. Kad personas dati tiek nosūtīti uz ASV, Google ievēro Privātuma Vairoga programmas principus.
Mēs varam izmantot tehnoloģijas, kas pazīstamas kā marķieri (vai pikseļi) un paredzētas informācijas paziņošanai no Jūsu ierīces uz serveri. Marķieri var būt iestrādāti tiešsaistes saturā, video un elektroniskā pasta vēstulēs, un tie var ļaut serverim nolasīt no Jūsu ierīces noteikta veida informāciju, noteikt, kad Jūs esat aplūkojis konkrēto saturu vai elektroniskā pasta vēstuli, noteikt marķiera aplūkošanas laiku un datumu, un Jūsu ierīces IP adresi. Mēs izmantojam marķierus nolūkā analizēt Vietnes lietošanu.
Privātuma politika videonovērošanai.
Apliecinām, ka visi personas dati, ko esam ieguvuši no videokamerām, tiks apstrādāti atbilstīgi Eiropas Savienības un Latvijas personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
Personas datu iegūšanas no videonovērošanas iekārtām nolūks ir noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ‒ personas datu apstrāde vajadzīga klīnikas leģitīmo interešu ievērošanai (VDAR 6. pants 1. f).
Personas, kas nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā, attēls, attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), ieraksta datums un laiks tiek iegūti no videonovērošanas aparatūras publiskajās telpās to redzamības zonā, neveicot personas identifikāciju.
Kā Jūs varat īstenot savas tiesības?
Gadījumos, kad mēs apstrādājam personas datus uz Jūsu piekrišanas pamata, Jūs varat savu piekrišanu atsaukt jebkurā laikā. Šāds atsaukums neietekmēs Jūsu personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda atsaukuma, tiesiskumu.
Lai pieprasītu piekļuvi, labojumus, personas datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, lai celtu iebildumus pret personas datu apstrādi vai lai izmantotu personas datu pārnešanas tiesības, kā arī, lai norādītu uz citiem apsvērumiem sakarā ar personas datu apstrādi, iesniedziet mums pieprasījumu, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz elektronisko pastu registratura@intadinsberga.lv, ar norādi “personas datu aizsardzība”. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajā iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Ārstniecības iestādes kods 0100-01585
DINSBERGAS KLĪNIKA
Made on
Tilda